Stichtingen die we steunen

Maatschappelijke betrokkenheid

Als bedrijf geven we om duurzaamheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom geven we 1% van onze inkomsten aan lokale goede doelen. We ondersteunen meerdere sociale en natuurprojecten in verschillende delen van Ecuador, die allemaal bijdragen aan een betere wereld vanuit hun eigen ervaringsgebied.

Als je met ons reist, kun je ons laten weten welke stichting je wilt ondersteunen met jouw reis. Hier kun je meer lezen over de stichtingen:

"Door met ons te reizen, steun je direct een sociaal of natuurproject."

Stichting Quina Care

Ziekenhuis in Putumayo

Stichting Quina Care is begin 2017 opgericht door twee Nederlandse tropenartsen met als doel het leveren van medische zorg in het rurale Amazoneregenwoud van Zuid-Amerika, waar tot op de dag van vandaag nog geen toegankelijke goede zorg is.

"Ook mensen van de Amazone hebben recht op goede zorg."

Ecuador is een van de landen in het Amazoneregenwoud waar hulp nog hard nodig is. In het noordoosten, op de grens met Colombia, ligt het deelgebied Putumayo. Dit is een groot gebied dat zich uitstrekt over Ecuador en Colombia. Problemen zijn hier groter dan in andere delen van het Ecuadoriaanse Amazoneregenwoud. Zestig procent van de mensen leeft hier onder de armoedegrens. Levensomstandigheden zijn door het gebrek aan voorzieningen en de aanwezigheid van veel ziekten erbarmelijk. Het voortdurende drugs- gerelateerde geweld in Colombia zorgt daarnaast voor een instabiele en onveilige situatie aan beide kanten van de grens die de situatie van de bewoners nog verder verslechtert.

Voor de inwoners van Putumayo is Puerto el Carmen de enige stad om op terug te vallen. Puerto el Carmen beschikt slechts over een medische post die minimaal bemand is en waar de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is tweehonderd kilometer verderop. Puerto el Carmen bereiken vereist vaak al een reis van vele uren te voet of per kano. Voor zieken en spoedgevallen is het essentieel dat zij in Puerto el Carmen continuïteit van adequate 24-uurs zorg kunnen vinden.

Quina Care wil met de realisatie van een ziekenhuis in Puerto el Carmen de mensen in Putumayo van adequate zorg voorzien Door de renovatie van een voormalig internaat tot ziekenhuis kunnen volledige eerstelijns en acute tweedelijns zorg, inclusief spoedoperaties, geleverd worden. Zorg die altijd voor iedereen beschikbaar is. Het streven is daarbij om zoveel mogelijk met lokaal personeel te werken. Daarnaast is het van groot belang dat de door Quina Care geleverde zorg de al aanwezige zorg aanvult, zonder met deze te concurreren.

Het project wordt ter plaatse geleid door twee Nederlandse tropenartsen, Jacob en Carolien van der Ende, tevens de oprichters van Quina Care. Door meerdere jaren in ontwikkelingslanden te hebben gewerkt, zijn zij goed voorbereid om te werken onder soortgelijke omstandigheden en hebben zij ervaring in de organisatie van gezondheidszorg in rurale gebieden. Inmiddels hebben zij al geruime tijd in een ziekenhuis in het Amazoneregenwoud van Ecuador gewerkt en hebben hiermee een goede inkijk gekregen in het gezondheidssysteem, de cultuur en de ziektebeleving van de lokale bevolking. Zodra het ziekenhuis van Quina Care in bedrijf is, zullen zij naast het leiden van het project daar tevens werkzaam zijn als arts.

Om de continuïteit van goede zorg te kunnen waarborgen, zal het ziekenhuis onafhankelijk van de Ecuadoriaanse overheid, en hiermee van de instabiele financiële situatie in het land, moeten opereren. Derhalve wordt aan patiënten een bijdrage voor de geleverde zorg gevraagd. Deze bijdrage is geenszins kostendekkend , maar zal tevens bijdragen aan het besef dat goede zorg een prijs heeft. Donaties aan Stichting Quina Care zullen het overige gedeelte moeten bekostigen. Zolang de omstandigheden in Putumayo slecht en instabiel blijven, zal aanvullende zorg vanuit Quina Care nodig blijven om de mensen te helpen.

April 2019 is de eerste fase van de verbouwing begonnen en de verwachting is dat het ziekenhuis eind 2019 open kan. Er wordt gestart met een polikliniek en een afdeling spoedeisende hulp en er zal diagnostiek in de vorm van laboratoriumonderzoek en radiologie beschikbaar zijn. Ook zal er uitgebreid aandacht zijn voor preventieve gezondheidszorg. Vervolgens zal het ziekenhuis uitgebreid worden met een opname-afdeling, verloskamer en operatiekamer.

Stichting Rainforest Family

Herbebossing in Tawasap

De Rainforest Family is een stichting die samenwerkt met de Shuar-stam in het Amazone-regenwoud om bij te dragen aan een betere en duurzame wereld. Met herbebossingsprojecten beschermen en onderhouden we het regenwoud en creëren we een betere wereld voor ons allemaal.

"Het Amazonegebied omvat het grootste en meest biodiverse gedeelte van tropisch regenwoud in de wereld.”

De Shuar is een inheemse bevolking van Ecuador en Peru. Shuar betekent in de Shuar-taal “mensen”. De Shuar-gemeenschappen proberen hun traditionele manier van leven te beschermen en te behouden in harmonie met het ecosysteem van het regenwoud. Ze kopen zaden voor planten en bomen, laten ze groeien en planten ze in de grond in ontboste gebieden.

Het Amazone-regenwoud is een vochtig breedbladig woud in het Amazonebioma dat het grootste deel van het Amazonebekken van Zuid-Amerika beslaat.

De Amazone vertegenwoordigt meer dan de helft van de resterende regenwouden van de planeet en omvat het grootste en meest biodiverse gedeelte van tropisch regenwoud in de wereld, met naar schatting 390 miljard individuele bomen verdeeld over 16.000 soorten.

Onze doelen zijn om de vraag om hulp van de Tawasap Shuar gemeenschap te ondersteunen, op het gebied van herbebossingsprojecten, het behoud van hun unieke cultuur en hun kennis over natuurbehoud, educatie en het creëren van bewustzijn.

Neem contact op

Wil je een tour boeken of heb je een vraag? Of wil je een op maat gemaakt reisvoorstel ontvangen?

Scroll naar top