Stichting Quina Care

QUINA CARE
ZIEKENHUIS IN PUTUMAYO

Stichting Quina Care is begin 2017 opgericht door twee Nederlandse tropenartsen met als doel het leveren van medische zorg in het rurale Amazoneregenwoud van Zuid-Amerika, waar tot op de dag van vandaag nog geen toegankelijke goede zorg is.

Ecuador is een van de landen in het Amazoneregenwoud waar hulp nog hard nodig is. In het noordoosten, op de grens met Colombia, ligt het deelgebied Putumayo. Dit is een groot gebied dat zich uitstrekt over Ecuador en Colombia. Problemen zijn hier groter dan in andere delen van het Ecuadoriaanse Amazoneregenwoud. Zestig procent van de mensen leeft hier onder de armoedegrens. Levensomstandigheden zijn door het gebrek aan voorzieningen en de aanwezigheid van veel ziekten erbarmelijk. Het voortdurende drugs- gerelateerde geweld in Colombia zorgt daarnaast voor een instabiele en onveilige situatie aan beide kanten van de grens die de situatie van de bewoners nog verder verslechtert.

“Ook mensen van de Amazone hebben recht op goede zorg.”

Voor de inwoners van Putumayo is Puerto el Carmen de enige stad om op terug te vallen. Puerto el Carmen beschikt slechts over een medische post die minimaal bemand is en waar de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is tweehonderd kilometer verderop. Puerto el Carmen bereiken vereist vaak al een reis van vele uren te voet of per kano. Voor zieken en spoedgevallen is het essentieel dat zij in Puerto el Carmen continuïteit van adequate 24-uurs zorg kunnen vinden.

Quina Care wil met de realisatie van een ziekenhuis in Puerto el Carmen de mensen in Putumayo van adequate zorg voorzien Door de renovatie van een voormalig internaat tot ziekenhuis kunnen volledige eerstelijns en acute tweedelijns zorg, inclusief spoedoperaties, geleverd worden. Zorg die altijd voor iedereen beschikbaar is. Het streven is daarbij om zoveel mogelijk met lokaal personeel te werken. Daarnaast is het van groot belang dat de door Quina Care geleverde zorg de al aanwezige zorg aanvult, zonder met deze te concurreren.

 

 

Het project wordt ter plaatse geleid door twee Nederlandse tropenartsen, Jacob en Carolien van der Ende, tevens de oprichters van Quina Care. Door meerdere jaren in ontwikkelingslanden te hebben gewerkt, zijn zij goed voorbereid om te werken onder soortgelijke omstandigheden en hebben zij ervaring in de organisatie van gezondheidszorg in rurale gebieden. Inmiddels hebben zij al geruime tijd in een ziekenhuis in het Amazoneregenwoud van Ecuador gewerkt en hebben hiermee een goede inkijk gekregen in het gezondheidssysteem, de cultuur en de ziektebeleving van de lokale bevolking. Zodra het ziekenhuis van Quina Care in bedrijf is, zullen zij naast het leiden van het project daar tevens werkzaam zijn als arts.

Om de continuïteit van goede zorg te kunnen waarborgen, zal het ziekenhuis onafhankelijk van de Ecuadoriaanse overheid, en hiermee van de instabiele financiële situatie in het land, moeten opereren. Derhalve wordt aan patiënten een bijdrage voor de geleverde zorg gevraagd. Deze bijdrage is geenszins kostendekkend , maar zal tevens bijdragen aan het besef dat goede zorg een prijs heeft. Donaties aan Stichting Quina Care zullen het overige gedeelte moeten bekostigen. Zolang de omstandigheden in Putumayo slecht en instabiel blijven, zal aanvullende zorg vanuit Quina Care nodig blijven om de mensen te helpen.

April 2019 is de eerste fase van de verbouwing begonnen en de verwachting is dat het ziekenhuis eind 2019 open kan. Er wordt gestart met een polikliniek en een afdeling spoedeisende hulp en er zal diagnostiek in de vorm van laboratoriumonderzoek en radiologie beschikbaar zijn. Ook zal er uitgebreid aandacht zijn voor preventieve gezondheidszorg. Vervolgens zal het ziekenhuis uitgebreid worden met een opname-afdeling, verloskamer en operatiekamer.

Wil je meer lezen over Quina Care? Bekijk hun website op: www.quinacare.org